تغییرات آب و هوایی یک امر واقعی است؛ این گزاره را یکی از مقامات ارشد پس از رکوردداری آتش سوزی های این کشور به رقم نزدیک به ۴ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ بیان کرد، آتش سوزی هایی که ۶۵ درصد بودجه های این  آژانس را صرف مهار خود کرده است.

به گزارش دنیای سفر به نقل از گاردین آژانس خدمات جنگلداری آمریکا در همین رابطه هشدار داسته است نقطه اوج بحران آتش سوزی های جنگل های این کشور تخریب اکوسیستم های…
دنیای سفر