به گفته رییس سازمان حج و زیارت، در سال ۹۳ بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر ایرانی به عراق سفر کرده و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار عراقی به ایران آمدند. در حال حاضر این سفرها به صورت زمینی، هوایی و آبی انجام می شود اما با توجه به ایمنی و ارزانی راه آهن، راه اندازی قطار ایران عراق شاید این آمار را افزایش دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است، این اتصال ریلی در…
دنیای سفر