به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان؛ مسعود سلطانی فر روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه در بسطام شاهرود به خبرنگاران گفت: به منظور بهبود شرایط مجموعه تاریخی بایزید بسطامی، طرح جامع ساماندهی این مجموعه اجرا می شود.

وی در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی بسطام از وضعیت فعلی این مجموعه انتقاد کرد و افزود: طرح جامع ساماندهی این مجموعه با استفاده از مشاوران توانمند و با اختصاص ردیف مشترک ملی و…
دنیای سفر