نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایا و اهمیت بهره برداری کامل از آزادراه همدان-تهران گفت: از این پروژه فقط ۲۸ کیلومتر باند جنوبی از کیلومتر ۹۵ تا ۱۲۳ باقی مانده بود که تقریبا دو ماه پیش عملیات اجرایی آن پایان یافت و آماده بهره برداری شد.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه عملیات اجرایی آزادراه تهران-ساوه-همدان از سال ۸۱ کلید خورد افزود: طول این آزادراه در دو باند شمالی و…
دنیای سفر