هر چند مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان شهرری، می گوید این بار که اعتبار برسد یکی از اقدامات این شهرستان تملک برخی فضاهای منتهی به «برج طغرل» است، اما اعتبار اندک کجا و برنامه های طولانی مدت شهرری به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای تاریخی تهران کجا؟

به گزارش خبرگزاری ایسنا، برج طغرل یکی از آثار ارزشمند دوره سلجوقی است که هر چند هنوز به طور مشخص کاربری آن شناخته نشده است اما آن بیشتر شبیه یک بنای…
دنیای سفر