هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ که نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط شرکت پن آمریکن به دنیا معرفی شد، انقلاب بزرگی در صنعت هوایی به شمار می رفت. این هواپیما به اندازه ای بزرگ است که حتی ترس ناشی از فضاهای تنگ و محصور مسافرانش را از بین برد و با پنت هاوس های هواپیماهای بیزینس کلاس خود سبب شد آن ها با خیال راحت به سفر با آن تن بدهند.

هواپیمای بوئینگ 747 (جامبوجت) معروف به ملکه آسمان ها
دنیای سفر