یک سال پیش، درست در شرایطی که موضوع تغییر کاربری جزیره آشوراده به عنوان یکی از آخرین بازمانده جنگل های جلگه ای ایران در خزر به یکی از چالشی ترین مناقشات بین گروه های زیست محیطی و دولت تبدیل شده بود، رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در روز ۱۷ اسفند ماه تاکید کردند: «دستگاه های مسوول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه با برخی توجیهاتِ ب

نمایی از جزیره آشوراده
دنیای سفر