به گزارش چهاربهاران، این شناور مسافربری-دریایی توسط بخش خصوصی با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و با هدف ارایه سرویس گردشگری دریایی راه اندازی شده است.

شناور مسافربری مسیر چابهار به کنارک
دنیای سفر