فرمانده سپاه ولیعصر استان خوزستان در این همایش گفت: ما باید با حفظ اتحاد از شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر دشمنان دفاع کنیم.

سردار شاهوارپور افزود: مسلمانان باید به دنبال اسلام واقعی باشند و اسلامی که در عربستان حاکم است اسلامی آمریکایی و اسرائیلی است و واقعی نیست.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همیشه پشتیبان اسلام واقعی و مستضعفان جامعه بود گفت: پیروان امام در هر جایی از جهان نیز…
دنیای سفر