به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ هادی ضیایی مهر مدیرکل راه آهن خراسان با اعلام این خبر گفت: صبح فردا و همزمان با حضور رئیس جمهور پرو‍ژه برقی کردن محور تهران-مشهد با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد و با اجرای این طرح ظرفیت ایستگاه های مسافری مشهد به ۳۵ میلیون نفر خواهد رسید.

وی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در صورت تامین مالی به موقع این پرو‍ژه ظرف مدت ۴۲ ماه…
دنیای سفر