به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله تورنگ عصر دوشنبه در جلسه آغاز کاوش باستان شناسی شهر کن، گفت: شهرستان آمل شهری تاریخی و قدیمی بوده است و چندین سال قدمت دارد و امروز با حضور مدیرکل میراث فرهنگی و شهردار آمل تصمیم گرفتیم با انجام حفاری کاوش شهر قدیمی آمل را صورت دهیم.

شهردار آمل در این جلسه با تاکید بر اینکه شهرداری آمل گام های بسیار مؤثری برای تاریخ قدیمی شهرستان آمل برداشته است، بیان داشت: بافت…
دنیای سفر