“تیمره” قدیمی ترین نقطه استان مرکزی و کشور است که در دل سنگ نگاره های آن می توان آوازه های گذشتگان را شنید و رد پای نیاکانی را که روزگاری در تلاش برای زندگی بودند، دید. تیمره پناه اولین خطوط نوشتاری بشر است که خود پناهی جز کوه ها و صخره ها ندارد. تاکنون بیش از ۲۱ هزار سنگ نگاره با ۴۰ هزار سال قدمت در منطقه تیمره خمین کشف شده است.

سنگ نگاره های تیمره
دنیای سفر