به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم که به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، محمدحسن فدایی فر، سفیر ایران در اسپانیا، مرتضی حاجی، مشاور محترم معاون رئیس جمهور و رئیس هیأت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، سید محمدحسین حجازی، رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، عبادرضا اسلامی، مدیر گردشگری و صنایع دستی…
دنیای سفر