مهدی کرباسیان که در نشست مشترک بررسی مشکلات زیست محیطی بخش معدن و صنایع معدنی با حضور سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط سخن می گفت اظهار کرد: با توجه به برنامه ۱۴۰۴ و ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی توسعه اقتصادی، رفع مساله اشتغال و محرومیت زدایی، انجام سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی انکار ناپذیر است.

وی افزود: از این رو، آماده همکاری با سازمان…
دنیای سفر