جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: ۱۱۰۰ هتل ۱ تا ۵ ستاره در کشور وجود دارد و از این تعداد ۱۴۰ هتل گواهینامه استاندارد را دریافت کرده اند به عبارتی برای ۳۰ درصد هتل ها گواهی استاندارد صادر شده است. تعداد ۷۶۷ هتل نیز درخواست گواهی داده اند که فرآیند آن در حال اجرایی شدن است. به این ترتیب ۶۷ درصد هتل ها در انتظار دریافت گواهی استاندارد هستند اما ۲۳ واحد نیز تاکنون برای دریافت گواهی…
دنیای سفر