پس از تنش های دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه و کاهش گردشگران روس اکنون ترکیه شاهد کاهش ۴۷ درصدی مسافران این کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است، بطوریکه بازار آنتالیا نیز اخیرا دچار رکود شده است.

در حمایت از گردشگری آسیب دیده ترکیه در میانه مشکلات منطقه ای یک شرکت مستقر در آنتالیا بر اساس ایده یک رمان قصد دارند مسافران داخلی و خارجی را با یک زیردریایی با ظرفیت ۴۸ صندلی به ادامه سفر به این…
دنیای سفر