به گزارش «دنیای اقتصاد» بسیاری از کارشناسان یکی از علل اصلی عدم توسعه یافتگی گردشگری ایران را تاکنون، وابستگی کشور به نفت می دانند. حالا پژوهش ها نیز اثبات کرده اند که صادرکنندگان نفت خاورمیانه برای گردشگری سهم چندانی در رشد اقتصادی در نظر نمی گیرند.

هزینه درآمدهای نفتی برای زیرساخت های گردشگری

براساس تحقیقی که در دانشگاه آزاد اسلامی و از سوی دکتر حسین میرزایی و ساناز جلیلی انجام شده، تاثیر…
دنیای سفر