آن گونه که کارشناسان بیان کرده اند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان است. سالانه میلیون ها دلار از این محل نصیب کسانی می شوند که بدون مجوزهای قانونی و به طور قاچاق این کالاها را از این کشور به کشوری دیگر دست به دست کرده و به نوعی دلالی اموال تاریخی می کنند.

تجارت زیرزمینی اموال فرهنگی و تاریخی
دنیای سفر