به فرجام رسیدن برجام و از سرگیری روابط تجاری با کشورهای اروپایی، امیدهای تازه ای را در دل همگان بوجود آورده است. برداشته شدن تحریم ‌ها و باز شدن درهای اقتصادی کشور امکان بیشتری برای عرضه کالاهای ایرانی در بازار جهانی پدید آورده است.

صنایع دستی ایران در تمام این سال ها با وجود فشارها، کم توجهی ها، بی برنامگی ها، نبود امکان و اعتبار کافی و عدم وجود یک جریان مدیریتی حرفه ای، به عنوان یکی از ظرفیت…
دنیای سفر