به گزارش اقتصادنیوز؛ بر اساس آمارها نرخ رشد جمعیت کمتر از ۱۵ سال در سال ۱۴۲۰ منفی ۰٫۲۲ درصد پیش بینی می شود. در حالی که نرخ رشد جمعیت ۶۵ سال و بیشتر ۳٫۵۹ درصد پیش بینی شده است. همچنین تعداد جمعیت سالمند طی نیم قرن اخیر ۵٫۶ برابر شده است، در حالی که جمعیت کل کشور در همین دوره حدود ۴ برابر شده است.

بررسی سهم جمعیت سالمند ۶۵ ساله و بیشتر در ایران نشان می دهد سهم جمعیت سالخورده طی دوره ۱۳۳۵ تا…
دنیای سفر