صنعت گردشگری با داشتن ۱۰ درصد از GDP جهان، همچنان در مسیر تبدیل شدن به بزرگ ترین صنعت دنیا به پیش می راند. اما در دنیایی که بسیاری از مردمانش با بحران کمبود آب سالم آشامیدنی مواجهند، حضور گردشگران چه تاثیری بر دسترسی جامعه محلی به آب خواهد داشت؟

تغییرات اقلیمی در سال های اخیر آب و هوای مقصدهای بسیاری را در سراسر دنیا دستخوش تغییر کرده است. تابستان های گرم تر و طولانی تر نیاز گردشگران به آب را…
دنیای سفر