آذرماه گذشته با اجرای قانون آزادسازی بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت ۱۷۰ پرواز داخلی را مشمول این قانون اعلام کرد. این اقدام اگرچه براساس ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم اجرایی شد، اما بعد از اجرا و با افزایش یکباره نرخ برخی پروازها با اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه رو شد. اما به نظر می رسد حالا و با گذشت نزدیک به دو ماه از اجرای این قانون، قضاوت ها در مورد قانون آزادسازی نرخ بلیت…
دنیای سفر