احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی این بار نه به سرمایه گذاران داخلی که به خارجی ها پیشنهاد و واگذار می شود؛ چیزی که تاکنون در ایران اجرا نشده اما محدودیتی هم برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. از نظر کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری نیز این امر به شرط تعریف الزامات و شرایط از سوی سازمان متولی یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بلامانع است. اما آیا سازمان میراث فرهنگی که در بسیاری از…
دنیای سفر