«فیروز تاراپور» مدیرعامل شرکت «دبی ائروسپیس انترپرایز» که ویژه ساخت هواپیماست، پیش بینی کرد ۳۰ تا ۳۵ هواپیمای دیگر به لیست فعلی ۹۷ هواپیمای درخواستی از این کشور افزوده شود که بیشتر این تعداد درخواست از طرف تهران خواهد بود.

این شرکت از معدود شرکت هایی است که در خلیج فارس هواپیما اجاره می دهد.

تاراپور در گفت و گویی با «رویترز» گفت: خطوط هوایی ایران تا تحویل گرفتن هواپیماهای خریداری شده از…
دنیای سفر