مدیر ارشد اجرایی تشکیلات هوافضای دبی، یکی از معدود شرکت های لیزینگ هواپیما در حاشیه خلیج فارس به رویترز گفت انتظار می رود با توجه به تقاضای چشمگیر از سوی ایران، این شرکت ۳۰ تا ۳۵ هواپیما به ۹۷ هواپیمای موجود خود بیفزاید.

فیروز تاراپور در مصاحبه با رویترز گفت خطوط هوایی ایران به محض دریافت هواپیما به دنبال اجازه آن ها خواهند بود.

تاراپور ادامه داد: «ما امیدواریم که ۳۰ تا ۳۵ هواپیمای دیگر…
دنیای سفر