به گزارش پول نیوز، کامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور مشوق ها و تسهیلات مالیاتی گسترده ای برای هدایت منابع به سوی بخش های مختلف اقتصادی در نظر گرفته است، گفت: در این میان صنعت گردشگری ایران از این قاعده مستثنی نبوده و از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شده است.

وی با اشاره به مشوق مالیاتی در بخش گردشگری، اظهار داشت: درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری…
دنیای سفر