چندی پیش جامعه هتلداران ایران اعلام کردند که قصد دارند تا برای سال آینده برخلاف عرف هر سال که ۲۰ درصد به نرخ اتاق ها اضافه می کنند، این رقم افزایش را با ۱۵ درصد اعمال کنند. موضوعی که در جلسه با معاون گردشگری کشور مطرح شد و آنطور که اعضای جامعه هتلداران می گویند موافقت معاون گردشگری را نیز به دست آوردند.

مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتلداران کشور در هتل باباطاهر تهران
دنیای سفر