به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مرتضی رحمانی موحد در دیدار با «تیگران کاراپتیان» مشاور نخست وزیر ارمنستان در حوزه گردشگری و «وارتان وسکانیان» رییس بخش ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره نگاه ویژه ای نسبت به ارتباط با همسایگان خود دارد و در تعاملات موجود، ارمنستان از جایگاه شایسته ای برخوردار است؛ لذا به تبع آن توسعه…
دنیای سفر