معاون صنایع دستی کشور گفت: در نمایشگاهی که بخش خصوصی در آلمان برگزار کرد از کفپوش ها و زیراندازهای ایرانی استقبال خوبی شد و تاجران آمریکایی که از آن بازدید کرده بودند، مشتاق هستند از ایران، فرش و گلیم بخرند. تاجران ما در این زمینه در حال گفت و گو هستند تا فعالیت های خودشان را با آمریکا پررنگ کنند.

بهمن نامورمطلق در گفت و گو با خبرنگار صنایع دستی ایسنا، درباره تفاهم نامه ای که در سفر به فرانسه…
دنیای سفر