منصور حقیقت پور با اشاره به صدور ویزای فردوگاهی در ایران برای همه کشورهای جهان به جز ۹ کشور اظهار داشت: از آنجایی که این اقدام برای گسترش ارتباط ایران با جهان صورت می گیرد، اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما باید به مسئله نفوذ و دغدغه حضور عوامل معاند با نظام نیز توجه کرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس نهم شورای اسلامی برای صدور ویزای فوری در فرودگاه ها شرطی را در نظر گرفت و گفت: باید در…
دنیای سفر