طی ۱۰ ماهه گذشته سال جاری در مجموع ۳۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۳۰ مسافر از طریق ۳۰۲ هزار و ۹۸۷ پرواز توسط ۴۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه های کشور و ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۶۸ مسافر از طریق ۳۰ هزار و ۸۴۱ پرواز از ۵ فرودگاه کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر به عنوان فرودگاه های اختصاصی (تحت مالکیت سایر اورگان های کشور) جابجا شدند که در مجموع ۵۳ فرودگاه کشور، طی ۱۰ ماهه امسال تعداد پروازها و جابجایی…
دنیای سفر