به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ معاون صنایع دستی این اداره کل عنوان کرد: سیستم توزیع محصولات صنایع دستی در کشور شایسته است سیاست های مناسبی را برای بهبود کیفیت سیستم عرضه صنایع دستی اتخاذ نماید همچنین وجود واسطه های غیرضروری در بخش توزیع، کمبود اتحادیه های صنفی تخصصی صنایع دستی در سطح کشور، واردات بی رویه صنایع دستی از سایر کشورهایی نظیر چین، ترکیه و … و…
دنیای سفر