به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیا، این سرمایه گذاران در دیدار با مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی، با تاکید بر تجارب خود در حوزه گردشگری، ایران را محلی امن برای سرمایه گذاری عنوان کردند.

در این دیدار، نماینده شهرداری آنالیای ترکیه ضمن اشاره به تجارب این منطقه در صنعت گردشگری گفت: «هم اکنون به دلیل شرایط خاصی که منطقه خاورمیانه دارد ما فکر می کنیم ایران بتواند محلی امن و مناسب برای…
دنیای سفر