به گزارش صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)، به منظور افزایش سطح تعاملات بین المللی صندوق احیاء و جذب سرمایه گذاری های خارجی برای اماکن تاریخی کشور، مدیرعامل صندوق احیاء با نماینده شرکت ناوارا ایتالیا دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار محمدرضا پوینده ضمن تشریح موقعیت منحصر به فرد بناهای تاریخی ایران برای سرمایه گذاری و ورود به چرخه بهره وری، گفت: امروز نمونه های موفق بهره…
دنیای سفر