به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان؛ همزمان با پروسه ثبت جهانی شوش، اقدامات بسیاری در راستای توسعه پایگاه شوش و حفاظت و مرمت آثار تاریخی در این شهر تاریخی و باستانی انجام شد که بعد از انجام موفقیت آمیز این پروسه اقدامات مذکور نه تنها متوقف نشده بلکه آغازی برای چشم اندازهایی با شکوه برای آینده علمی این شهر گردید که از جمله آن ها می توان افتتاح آزمایشگاه مرمت و حفاظت اشیاء،…
دنیای سفر