به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نمایشگاه “سبک زندگی ایرانی دوست دار طبیعت” آفرینش های هنری استاد مریم توکل نیا و شاگردانش را در زمینه دوخت های سنتی ایرانی در معرض دید قرار می دهد.

همچنین همزمان با این نمایشگاه کارگاه آموزشی-نمایشی دوختهای سنتی همچون پته دوزی و ممقان دوزی و حکاکی بر روی سنگ با طرح های اساطیری ایرانی برگزار می شود.

مریم توکل نیا کارشناس و فعال در حوزه دست…
دنیای سفر