به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خوزستان؛ محمدرضا رضایی گفت: این افزایش ها به صورت ۷ پرواز در مسیر تهران-اهواز-تهران و از طرف شرکت هواپیمایی کاسپین اعمال و اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان افزود: با احتساب این پروازها تعداد پروازهای این شرکت به ۱۹ پرواز در طول هفته خواهد رسید.

وی ادامه داد: فرودگاه اهواز با دارا بودن امکانات و تجهیزات لازم فرودگاهی این آمادگی…
دنیای سفر