مجتبی قراییان روز یکشنبه گفت: بر اساس هماهنگی ها و برنامه ریزی ها، از این پس هواپیمایی پویا مجری پروازهای این شرکت در ایلام روزهای یکشنبه هر هفته یک پرواز از مبدا تهران به مقصد ایلام و بالعکس دایر خواهد کرد.

وی یادآور شد: اکنون دو پرواز شرکت هواپیمایی پویا در نوبت بعد از ظهر رفت و برگشت ایلام به تهران برقرار است که با دایر شدن پرواز جدید شمار پروازهای رفت و برگشت این مسیر به ۶ پرواز افزایش می…
دنیای سفر