به گزارش روابط عمومی فرودگاه آبادان؛ غلامرضا دهقانی زاده گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران، شرکت هواپیمایی آسمان اقدام به افزایش پرواز در مسیر شیراز در روزهای جمعه هر هفته کرد.

مدیر فرودگاه آبادان با اشاره به این موضوع که برقراری و افزایش پرواز بر ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تاکید می کند، افزود: تامین امکانات و شرایط آسودگی و تسهیل نحوه ارائه خدمات لازمه برقراری پرواز است.

دهقانی…
دنیای سفر