به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ ابوالقاسم ایرجی در نشست خبری که ظهر روز یکشنبه بیستم دی ماه در کانون جهاگردی و اتومبیلرانی برگزار شد، با اشاره به سرمایه گذاری در تعدادی از بناها و کاروانسراهای تاریخی با هدف تبدیل آن ها به مراکز اقامتی و جلب مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی، اظهار کرد: ساخت هتل زمان زیادی را صرف می کند، برای همین تصمیم گرفتیم با انتخاب بناهای تاریخی ضمن مرمت و نگهداری آن ها، به ظرفیت ا

کاروانسرای قدمگاه نیشابور
دنیای سفر