اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی تبیین اهمیت دریا و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا با اشاره به موقعیت ایران در استفاده از منابع دریایی گفت: ایران حدود ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در دریای مهم خلیج فارس، عمان و همچنین آب های آزاد بین المللی دارد و این یک نعمت بزرگی است و یکی از رسالت های ما مسئولین…
دنیای سفر