بهمن نامورمطلق در گفت و گو با خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، درباره خروج ۱۳ رسته از اتحادیه صنایع دستی و ورود به اتاق اصناف اظهار کرد: معتقد هستیم کسی که برای این کشور افتخار و مقام می آورد، نباید تضعیف شود. حوزه صنایع دستی برای این کشور دو عنوان بزرگ آورده، پس نباید ناجوانمردانه به آن پرداخت و آن را کوچک کرد.

وی تأکید کرد: امروز مقطعی است که همه به اصفهان نگاه می کنند و به نظر بنده نباید در این زمان چنین اتفاقاتی رخ بدهد، زیرا اصفهان امروز مرکز صنایع دستی و شهر جهانی خلاق در صنایع دستی است و هیچ شهری به جز اصفهان چنین مقامی را در جهان ندارد.

معاون صنایع دستی تصریح کرد: قطعا چنین فعالیت های بدون پشتوانه باعث برخورد شورای جهانی صنایع دستی با ایران و اصفهان می شود و چه بسا این عنوان جهانی را از اصفهان بگیرند.

نامورمطلق خاطرنشان کرد: امروز باید امکانات تماما در اختیار صنایع دستی باشد، مرکز ایجاد شود، حراجی ها بازگشایی شود، بورس و موزه راه اندازی شود؛ اما می بینیم نه تنها چنین نمی شود بلکه به سمت تضعیف صنایع دستی می روند. این اتفاق اصلا قابل قبول نیست و قطعا این امر نشان می دهد که ما از گنجینه صنایع دستی خود نمی خواهیم استفاده کنیم.

دنیای سفر