به گزارش خبرگزاری ایسنا، در دومین روز جشن راهنمایان تور که به مناسبت روز جهانی راهنمایان در شهر اصفهان در حال برگزاری است، تفاهم نامه ای به منظور ارزیابی سیستماتیک و درجه راهنمایان تور و بسترسازی و معرفی مجموعه های خدمات دهنده در بخش گردشگری میان کانون های پیشخوان دولت و انجمن های صنفی راهنمایان سراسر کشور امضا شد.

آرش رجایی، معاون خدمات ارزش افزوده کانون پیشخوان دولت با اشاره به شناسایی…
دنیای سفر