به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این اسناد که در حضور رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ایتالیا امضا شد، در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل، راه آهن و ریل، آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، بندری و کشاورزی است.

تهران و رم در بیانیه سیاسی مشترک هم نقشه راه کلی گسترش مناسبات دو جانبه را ترسیم کردند.

رئیس جمهور در نشست خبری با نخست وزیر ایتالیا گفت: ایران با موقعیت ویژه و نقطه اتصال آسیای…
دنیای سفر