گردشگری در دهه های اخیر به منبع درآمد بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است، ایجاد زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز گردشگران و ارائه خدمات مطلوب و مناسب در کنار داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و از همه مهم تر امنیت و آرامش از جمله مهم ترین مواردی است که افراد در هر نقطه ای از دنیا برای انتخاب مقصد سفر خود مدنظر قرار می دهند.

تلاش کشورها برای ایجاد احساس امنیت و آرامش و جذب گردشگران بیش تر در…
دنیای سفر