به گزارش خبرنگار گردشگری خبرگزاری ایسنا، حسام الدین آشنا در تشریح وضعیت موجود گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور، به سیاستی که برای ادغام سازمان های این سه حوزه اتخاذ شد، اشاره کرد و بحث درباره درستی یا نادرستی این تصمیم را در مجال این گفت و گو ندانست و افزود: واقعیت آن است ما با سازمانی مواجهیم که هنوز یکپارچگی در آن حاصل نشده و این، بزرگ ترین مشکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری…
دنیای سفر