به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهاد نظری گفت: برای سال های آینده پرونده دو سد «کریت» در طبس و «کُبار» قم را که نخستین سدهایی هستند که در ایران ساخته شده اند ارسال خواهیم کرد. متأسفانه به دلیل غفلت، وزارت نیرو پشت سد کریت طبس یک سد سیمانی ساخته که خوشبختانه هنوز آن را آبگیری نکرده است و اگر زودتر برای ثبت آن اقدام می کردیم قطعا وزارت نیرو این کار را انجام نمی داد.

او که در برنامه کارگاه آموزشی «…
دنیای سفر