به گزارش خبرگزاری ایسنا، سال ها بی توجهی به نخستین هتل ایران، که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی سال ۱۳۰۰ ساخته شده است، بالاخره تمام شد و با مجوزی که هیات ویزان برای واگذاری این هتل به بخش خصوصی در اختیار صندوق حفظ و احیا گذشت، هرچند هنوز قدمی برای مرمت اضطراری این هتل برداشته نشده، اما گویا قرار است تا یک ماه آینده بالاخره حرف و حدیث ها درباره ی توجه به این بنای تاریخی تمام شده و نخستین قدم ها…
دنیای سفر