در شرایطی که با رفع تحریم ها، تحولات شرکت هواپیمایی ایران ایر برای کارشناسان صنایع هوایی جهان از جذابیت برخوردار شده است، نشریه اکونومیست، در تحلیلی با اشاره به رفع تحریم ها و اقدام ایران برای نوسازی ناوگان هواپیمایی قدیمی خود، هدف ایران را بزرگ تر از این دانسته و از خیز ایران برای بازیابی جایگاه پیشین خود در منطقه خبر داده است.

اکونومیست نوشته است: دهه ها تحریم موجب شده است که ایران یکی از…
دنیای سفر