به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این مطلب را امروز “دوشنبه” در نخستین همایش و کارگاه بین المللی مستندنگاری پیشرفته در حوزه میراث فرهنگی مطرح ساخت.

او همچنین گفت: اگر چه آلبوم خانه کاخ گلستان به خوبی نگهداری می شود ولی برای ثبت آن در حافظه بشری مستندنگاری نیز می شود.

به گفته وی مستندنگاری، پژوهش…
دنیای سفر